Betingelser/ sikkerhed

Læs vores betingelser her

​Kørsel og leverings/leje betingelser

 • Vores priser er inkl. Diesel/råstofs afgifter hvis andet ikke er angivet.
 • Køreplader leveres efter ønsket antal, og tælles både af truckfører på pladsen og chauffør ved udlægning.
 • Leje af køreplader samt containere betales fra modtagelse til de er retur hos E. Trasborg igen.
 • Kunden hæfter for det antal plader, som fremgår på udleveringssedlen, og er erstatningspligtig indtil pladerne er afleveret, mod retursedler som er kundens kvittering.
 • Kørerpladerne ligger på kundens regning og risiko.
 • Kørepladerne skal afleveres i samme stand, som de er modtaget. Evt. påsvejsninger o.a. fjernes på kundes regning.
 • Rensning af plader: 75,00 kr. pr. plade
 • Opretning af plader: 355,00 kr. pr. stk. for 2x3x14mm,
 • Køreplader der ikke kan oprettes eller er blev skåret/ødelagte på kundens plads, erstattes efter jernprisen på dato, gange med kiloprisen på kørepladen.
 • Levering og afhentning foregår på time betaling. Se priser under fanen: Køreplader.
 • Priser for kørsel udregnes fra kørsel på egen plads, ud til køber og slutter ved ankomst til egen plads igen.
 • Priserne på kørsel opgøres efter inddeling i de forskellige grupper(lille bil, 4 akslet og med kærre). Tjek ligeledes fanen Køreplader for specifikation af priser/vægt grænser.
 • Det er kundens ansvar om der køres med hele læs(op til de angivende vægtgrænser), men der faktureres ud fra vores forskellige inddelinger selvom køber ikke har nået max vægt i den angivende vægtgruppe.
 • E. Trasborg A/S´ ansvar for beskadigede genstande ved lastvognsmonterede kraner begrænser sig til SDR 8,33 pr kg beskadiget gods.
 • Antallet af plader faktureres efter køresedler
 • Vi gør opmærksom på at alle priser er ekskl. moms

Reklamationer

 • Køber/ kunde må straks ved modtagelsen af køreplader/ andet kørsel sikre sig at den leverede varer er som efterspurgt og overholder de stillede krav.
 • Eventuelle reklamationer over mangler/mængder må fremsættes omgående ved transporten.

Generelt

 • Det er en forudsætning for kørsel/udført arbejde i henhold til afgivet tilbud, og uanset tidligere aftalt starttidspunkt for opgaven, at E. Trasborg A/S kan få kreditgodkendt kunden. I modsat fald er E. Trasborg A/S berettiget til at undlade, at gennemfører kørslen i henhold til afgivet tilbud, og kunden kan ikke gøre krav gældende i den forbindelse
 • Der tages forbehold for vi ved levering efter tilbudsgivning, har varerne på lager. Hvis vi på de forskellige lagere ikke har flere køreplader på lager, vil eventuelle ekstra omkostninger i forbindelse med levering fra anden leverandør afholdes af kunden
 • Ved videresalg for anden kunde henholder vi os til anden leverandørs Salgs- og leveringsbetingelser.
 • Vores priser er baseret på arbejdsdage fra 07.00-15.20 mandag til torsdag og 07.00-13.00 fredag. Timer udover normal arbejdstid tillægges 100% i overarbejdstillæg.
 • Ved timekørsel for opgaver faktureres for minimum 1 times arbejde.
 • Ved fakturering, faktureres der minimum for 100 kroner inkl. Moms. Alt under kommer der gebyr til 100 kr. sammenlagt.
 • I forbindelse med E. Trasborgs afgivelse af tilbud, hvor køber fremsender udbudsmateriale med beskrivelse af opgaven, skal køber markere de dele af udbudsmaterialet, der har betydning for E. Trasborgs tilbuds afgivelse. Det øvrige udbudsmateriale vil ikke blive gennemgået forud for tilbudsafgivelsen, og er således ikke gældende parterne imellem.
 • Ethvert tilbud eller overslag afgivet af E. Trasborg A/S er maksimalt gælende i 1 måned med mindre andet skriftlig fremgår af tilbuddet eller overslaget.
 • Vognene medbringer en standardpakke med arbejdstøj og sikkerhedsudstyr som E. Trasborg A/S har udleveret. Er der specielle krav til arbejdstøj skal disse oplyses inden indgåelse af aftalen. Ekstra krav der ikke er oplyst ved aftalens indgåelse honoreres af kunden.

Betalingsbetingelser

 • Vores betalings betingelser er 30 dage netto
 • Ved betaling efter forfaldsdato, tillægges rykker/gebyr.
 • Ved overskridelse tillægges der 100 DKK pr. rykkerskrivelse og fra advokats side på beregnes renter efter deres takst.
 • Ved gentagende ganges overtrædelse og manglende betaling fremsendes køber til inkasso.
 • Reklamationer skal fremstilles skriftligt senest 14 dage efter fakturamodtagelse. Reklamationer senere godkendes ikke.

​HINNERUP AFDELING

Navervej 16
8382 Hinnerup
Ethinnerup@koereplader.eu
8691 2295

​ASBO AFDELING

Asbo Byvej
186622 Bække
pcj@etrasborg.dk
7697 2293

SØLLESTED AFDELING

Strædet 19
4920 Søllested
kth@koereplader.com